E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale
Zgjidhini problemet tuaja tatimore

Na vizitoni në çdo kohë

Zyra në Prishitnë
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11
Dergoni email në
info@centric-ks.com
Thirrni në
+383 49 417 416
bt_bb_google_maps_coverage_image
Na kontaktoni me lehtësi

Kontaktoni

Vizitoni zyren tonë ose thjesht na dërgoni një email sa herë që dëshironi. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni.

  Required fields are marked *

  https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/04/img-under-construction-640x1041.png
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

  Njoftimet nga Centric

  Lexoni njoftimet e fundit nga ne
  26Oct
  Përmbledhje e Tatimeve të Kosovës – 2023
  Në këtë dokument gjeni nje përmbledhje me informata mbi disa nga tatimet aplikative në Kosovë. Për më shumë informata rreth zbatimit të këtyre tatimeve në përputhje me legjislacionin tatimor të Kosoves, mund të kontaktoni dhe të konsultoheni me ekipin tonë të ekspertëve në Centric LLC. Për të lexuar publikimin, ju lutemi klikoni në linkun e...
  26Oct
  2023 Tax Summary Kosovo
  In this document you will find a summary of information on some of the applied taxes in Kosovo. For more information about the implementation of these taxes in accordance with the Kosovo tax legislation, you can contact and consult with our team of experts at Centric LLC. To read the publication, please click on the...
  4Sep
  Ligjet për biznes, kërkesat e ligjit për Kontabilitet dhe Auditim në Kosovë
  Në këtë dokument mund të gjeni kërkesat e ligjit të biznesit, kërkesat e ligjit për kontabilitet dhe auditim në Kosovë. Kërkesat e paraqitura këtu janë të përmbledhura, në mënyrë që të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë ose të bëjnë biznes në Kosovë të kenë një pasqyrë të kërkesave ligjore. Për më shumë rreth zbatimit...
  4Sep
  Business Law, Accounting and Audit Requirements in Kosovo
  In this document you can find the requirements of business law, accounting and auditing in Kosovo. The requirements presented here are summarized, so that everyone who wants to invest or do business in Kosovo has an overview of the legal requirements. For more about the implementation of legal requirements, you can consult the team of...
  Zyret tonaKu mund të na gjeni?
  https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
  Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
  KontaktoniRrjetet sociale të Centric
  CentricZyret Qendore
  Zyret tonaKu mund të na gjeni?
  https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
  KontaktoniRrjetet sociale të Centric

  Copyright by Centric LLC. All rights reserved.