E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Ligjet për biznes, kërkesat e ligjit për Kontabilitet dhe Auditim në Kosovë

September 4, 2023

Në këtë dokument mund të gjeni kërkesat e ligjit të biznesit, kërkesat e ligjit për kontabilitet dhe auditim në Kosovë. Kërkesat e paraqitura këtu janë të përmbledhura, në mënyrë që të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë ose të bëjnë biznes në Kosovë të kenë një pasqyrë të kërkesave ligjore. Për më shumë rreth zbatimit të këtyre kërkesave ligjore, mund të konsultoheni me ekipin e ekspertëve në Centric LLC.

Për të lexuar publikimin, ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm!

Ligjet për biznes, kërkesat e ligjit për Kontabilitet dhe Auditim në Kosovë
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.