E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale
Konsulencë inovative e suksesshme

Zgjidhje për
Kontabilitet

Menaxhimi i ndryshimeve operacionale brenda rrjedhave të punës për të krijuar një performancë kyçe.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-02.png

Deklarimet tatimore

Ne sigurohemi që raporti në mes të klientit dhe Adminsitratës Tatimore të jetë i shëndosh, duke ju ofruar inspektorëve tatimor evidencë kontabël dhe dokumente burimore në kohë sa më të shkurtër. Gjithashtu, Centric shërben si palë ndërlidhëse dhe përfaqëson klientin gjatë vizitave apo kontrolleve tatimore.
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-01.png

Udhëzimet e ekspertëve

Këshilla praktike për planifikimin e tatimeve, praktikat më të mira për raportimin financiar, këshilla të ekspertëve për mbajtjen e kontabilitetit dhe trajtimin e drejt të të dhënave dhe strategji të personalizuara për bizneset.
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-04.png

Kontabilitet

Centric ofron zgjidhje të tërësishme për tërë ciklin kontabël, nga diazjnimi i sistemit të kontabilitetit, regjistrimi i transaksioneve, deri tek përpilimi i pasqyrave financiare. Gjithashtu, klientët mund të zgjedhin shërbime të veçanta të kontabilitetit, varësisht nga nevojat specifike të raportimit financiar.
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-03.png

Raporte financiare

Në Kosovë, raportet financiare janë problemi kryesor me të cilin ballafaqohen bizneset. Mungesa e raporteve financiare të besueshme dhe me kohë paraqesin vështirësi për bizneset si me palët e jashtme ashtu edhe brenda kompanisë.
Rezultate të shkëlqyera nga një ekip i mrekullueshëm

Statistika

Statistika për klientët tanë
0123456789001234567890 M

Qarkullimi vjetor

Te hyrat vjetore nga shitja të klientëve tanë tejkalojnë shifrën prej 54 milionë euro
01234567890 M

Tatime të paguara

Tatimet vjetore të paguara tejkalojnë vlerën prej 1 milionë euro
012345678900123456789001234567890+

Punëtorë

Numri mesatar i punëtorëve në klientët tanë është mbi 360
01234567890

Liderë të industrisë

3 Nga klientët tanë janë lider në: idustrinë e shitjes dhe distribuimit të pijeve; dizajnit të modës; shitjes së sanitarisë dhe keramikës

Keni nevojë për
Konsulencë financiare?

Keni ardhur në vendin e duhur. Shënoni emailin tuaj në mënyrë që të mund të ju kontaktojmë dhe të merrni këshillat dhe zgjidhjet e duhura për biznesin tuaj.

  Zyret tonaKu mund të na gjeni?
  https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
  Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
  KontaktoniRrjetet sociale të Centric
  CentricZyret Qendore
  Zyret tonaKu mund të na gjeni?
  https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
  KontaktoniRrjetet sociale të Centric

  Copyright by Centric LLC. All rights reserved.