E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Zgjidhni problemet tuaja lidhur me Çmimin e Transferimit

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
E bërë shpejt, e bërë si duhet

Saktësia dhe efikasiteti: Premtimi ynë për çmimin e transferimit

Çmimi i transferimit është bërë një çështje kyçe në fushën e tatimeve ndërkombëtare. Të gjitha bizneset që tregtojnë ndërkombëtarisht dhe kanë transaksione përtej kufijve në mes të kompanive të grupit ka mundësi të ballafaqohen me çështjet e çmimit të transferimit . Vendet në të gjithë botën janë duke aplikuar rregulla të rrepta dhe duke shqyrtuar në mënyrë më të hollësishme praktikat e çmimit të transferimit.

Edhe pse kompanitë përballen me një mjedis gjithnjë e më të pasigurt, kompleksiteti në çmimet e transferimit ofron një shumëllojshmëri mundësish për të optimizuar fitimet, rritur rrjedhat e mjeteve monetare dhe administruar tatimet. Praktika e Transferimit të çmimit e Centric ndihmon kompanitë dhe degët e tyre të menaxhojnë çështjet unike tatimore të brendshme dhe ndërkombëtare që lidhen me problemet e përcaktimit të çmimit brenda kompanive të lidhura.

Thirrni në
Për të marr një ofertë në lidhje me plotësimin e nevojave tuaja, mund të thirrni në:
+383 49 417 416

Të kryera në kohë

Kalkulime të sakta

Në përputhje me ligjet në fuqi

Kursime tatimore

Vlerësim i drejtë i çmimeve
Zgjidhje kreative
Reduktim i kostos
Saktësi
Kursime tatimore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.