E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Zgjidhni çdo problem nëKontabilitet

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
E bërë shpejt, e bërë si duhet

Rezultate të shkëlqyera të kontabilitetit

Në Kosovë, raportet financiare janë problemi kryesor me të cilin ballafaqohen bizneset. Mungesa e raporteve financiare të besueshme dhe me kohë paraqesin vështirësi për bizneset si me palët e jashtme ashtu edhe brenda kompanisë.

Centric ofron zgjidhje të tërësishme për tërë ciklin kontabël, nga diazjnimi i sistemit të kontabilitetit, regjistrimi i transaksioneve, deri tek përpilimi i pasqyrave financiare. Gjithashtu, klientët mund të zgjedhin shërbime të veçanta të kontabilitetit, varësisht nga nevojat specifike të raportimit financiar.

Procesi i punës me ne siguronë që transaksionet regjistrohen me kohë, saktë dhe në vendin e duhur. Dokumentet dhe informatat burimore analizohen dhe kontrolli i brendshëm siguron që gabimet të parandalohen. Duke përdorur teknologjinë informative, ne sigurohemi që raportet financiare gjenerohen me kohë dhe bizneset marrin informatat financiare në baza të rregullta.

Shërbimet e kontabilitetit financiar përfshijnë:

  • Dizajnimi i sistemit të informacionit kontabël
  • Regjistrimin e transaksioneve, udhëheqjen e evidencës kontabël
  • Këshillime në politika kontabël
  • Përpilimin e pasqyrave financiare periodike bazuar në SNRF/IFRS
  • Përpilimin e raporteve të tjera financiare, sipas nevojës së klientit
  • Analizimin e pasqyrave financiare
  • Përkrahje në procesin e auditimit të jashtëm
  • Përkrahje në përzgjedhjen e softwerit kontabël
Thirrni në
Për të marr një ofertë në lidhje me plotësimin e nevojave tuaja, mund të thirrni në:
+383 49 417 416

Të kryera në kohë

Kalkulime të sakta

Në përputhje me SNRF-të

Kursime të kostos

Regjistrime kontabël
Rritje e kapitalit
Reduktim i kostos
Rritje e pasurisë
Kursim financiar
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.