E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Zgjidhni çdo problem nëTatime

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
E bërë shpejt, e bërë si duhet

Partneri juaj i besuar në çështjet tatimore

Shërbimet e tatimeve kanë për qëllim që klienti të jetë në pajtim me ligjet tatimore në fuqi, të ketë planifikim të duhur tatimor dhe të paguaj faturën sa më të ulët tatimore në kuadër të kornizave ligjore.

Ne sigurohemi që raporti në mes të klientit dhe Adminsitratës Tatimore të jetë i shëndosh, duke ju ofruar inspektorëve tatimor evidencë kontabël dhe dokumente burimore në kohë sa më të shkurtër. Gjithashtu, Centric shërben si palë ndërlidhëse dhe përfaqëson klientin gjatë vizitave apo kontrolleve tatimore.

Disa nga shërbimet tatimore përfshijnë:

  • Përpilimi dhe procesimi i deklaratave tatimore sipas ligjeve në fuqi
  • Tatimi mbi vlerën e shtuar
  • Tatimi në të ardhura të koroporatave
  • Tatimi në të ardhurat personale
  • Përfaqësim të klientit pranë ATK-së
  • Planifikime tatimore
Thirrni në
Për të marr një ofertë në lidhje me plotësimin e nevojave tuaja, mund të thirrni në:
+383 49 417 416

Të kryera në kohë

Kalkulime të sakta

Në përputhje me ligjet në fuqi

Kursime tatimore

Deklarime tatimore
Zgjidhje kreative
Reduktim i kostos
Saktësi
Kursime tatimore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.