E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Përmbledhje e Tatimeve të Kosovës – 2023

October 26, 2023

Në këtë dokument gjeni nje përmbledhje me informata mbi disa nga tatimet aplikative në Kosovë.

Për më shumë informata rreth zbatimit të këtyre tatimeve në përputhje me legjislacionin tatimor të Kosoves, mund të kontaktoni dhe të konsultoheni me ekipin tonë të ekspertëve në Centric LLC.

Për të lexuar publikimin, ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm!

Përmbledhje e Tatimeve të Kosovës – 2023

Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.