E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Sigurimi i qartësisë dhe përputhshmërisë financiare përmes shërbimeve tona tëAuditimit

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
I saktë, i plotë dhe i besueshëm

Ngritni performancën financiare të biznesit tuaj me ekspertizën tonë të auditimit.

Shërbimet tona të auditimit dhe të sigurisë ofrohen në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të publikuara nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve.

Shërbimet e auditimit përfshijnë:

  • Auditim të jashtëm
  • Rishikim
  • Due Diligence
  • Raporte për qëllime të veçanta
Thirrni në
Për të marr një ofertë në lidhje me plotësimin e nevojave tuaja, mund të thirrni në:
+383 49 417 416

Të kryera në kohë

Kalkulime të sakta

Përputhshmëri me ligjet në fuqi

Kontrollat e brendshme

Zgjidhje kreative
Reduktim i kostos
Saktësi
Kursime financiare
Ekspertizë
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.