E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale
Ekip me përvojë

Kalkuloni siç duhet,
Çdo herë

Centric është këtu për t'iu ndihmuar

Rezultatet kanë rëndësi
Saktësia gjithashtu

Së bashku

Partneri juaj
afatgjatë

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Partneri juaj i besueshëm për tatime dhe kontabilitet

Deklarimi i tatimeve, saktë dhe drejtë

https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-01.png

Udhëzimet e ekspertëve

Këshilla praktike për planifikimin e tatimeve, praktikat më të mira për raportimin financiar, këshilla të ekspertëve për mbajtjen e kontabilitetit dhe trajtimin e drejt të të dhënave dhe strategji të personalizuara për bizneset.
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-03.png

Raporte financiare

Në Kosovë, raportet financiare janë problemi kryesor me të cilin ballafaqohen bizneset. Mungesa e raporteve financiare të besueshme dhe me kohë paraqesin vështirësi për bizneset si me palët e jashtme ashtu edhe brenda kompanisë.
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-02.png

Deklarimet tatimore

Ne sigurohemi që raporti në mes të klientit dhe Adminsitratës Tatimore të jetë i shëndosh, duke ju ofruar inspektorëve
tatimor evidencë kontabël dhe dokumente burimore në kohë sa më të shkurtër. Gjithashtu, Centric shërben si palë
ndërlidhëse dhe përfaqëson klientin gjatë vizitave apo kontrolleve tatimore.
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/icon-service-04.png

Kontabilitet

Centric ofron zgjidhje të tërësishme për tërë ciklin kontabël, nga diazjnimi i sistemit të kontabilitetit, regjistrimi i transaksioneve, deri tek përpilimi i pasqyrave financiare. Gjithashtu, klientët mund të zgjedhin shërbime të veçanta të kontabilitetit, varësisht nga nevojat specifike të raportimit financiar.
E bërë shpejt, e bërë si duhet

Partneri juaj i besuar në çështjet tatimore dhe kontabël

Duke bashkëpunuar me ne, bizneset kanë arritur të kenë raportim financiar të besueshëm dhe me kohë, të plotësojnë kërkesat ligjore dhe të marrin vendime të informuara strategjike dhe operacionale.
Libërmbajtje
Procesi i punës me ne siguronë që transaksionet regjistrohen me kohë, saktë dhe në vendin e duhur. Dokumentet dhe informatat burimore analizohen dhe kontrolli i brendshëm siguron që gabimet të parandalohen.
Rritje e kapitalit
Paraqitja e drejtë dhe e plotë e raporteve financiare ka ndikim që kompania juaj të ketë qasje më të mëdha në tregjet e kapitalit dhe të parasë.
Kursime të kostos
Planifikimet e duhura dhe të kryera në kohë, para marrjes së vendimeve, ndikojnë që kursimet në kostot e të bërit biznes të zvogëlohen dukshëm.
Pajtueshmëri me ligjet tatimore
Shërbimet e tatimeve kanë për qëllim që klienti të jetë në pajtim me ligjet tatimore në fuqi, të ketë planifikim të duhur tatimor dhe të paguaj faturën sa më të ulët tatimore në kuadër të kornizave ligjore.
Deklarime tatimore
Ne sigurohemi që raporti në mes të klientit dhe Adminsitratës Tatimore të jetë i shëndosh, duke ju ofruar inspektorëve tatimor evidencë kontabël dhe dokumente burimore në kohë sa më të shkurtër.
Kursime të parasë
Menaxhimi i duhur i investimeve dhe shpenzimeve operacionale, të kryera nga ekipi ynë, bën që puna e bizneseve të jetë e fokusuar në vizion.
Vlerësim i shkëlqyeshëm nga klientët tanë

Të besuar nga shumë klientë

Klientët tanë i kanë besuar gjithmonë ekspertizës dhe këshillave tona. Ja çfarë kanë për të thënë për ne.

Agro Trade Group Sh.p.k

ATG

Bast Trade Sh.p.k

BT

Walone Fashion Group Sh.p.k

WFG

Maloku Group Sh.p.k

M

Elite Ing Sh.p.k

CP

https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2019/03/img-pointer-640x1088.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
E bërë shpejt, e bërë si duhet

Rezultate të larta

Të kryera në kohë

Kalkulime të sakta

Në përputhje me ligjet

Kursime të kostos

Centric Njoftimet

Lexoni postimet tona të fundit në blog dhe merrni detajet e tyre.
26Oct
Përmbledhje e Tatimeve të Kosovës – 2023
Në këtë dokument gjeni nje përmbledhje me informata mbi disa nga tatimet aplikative në Kosovë. Për më shumë informata rreth zbatimit të këtyre tatimeve në përputhje me legjislacionin tatimor të Kosoves, mund të kontaktoni dhe të konsultoheni me ekipin tonë të ekspertëve në Centric LLC. Për të lexuar publikimin, ju lutemi klikoni në linkun e...
26Oct
2023 Tax Summary Kosovo
In this document you will find a summary of information on some of the applied taxes in Kosovo. For more information about the implementation of these taxes in accordance with the Kosovo tax legislation, you can contact and consult with our team of experts at Centric LLC. To read the publication, please click on the...
4Sep
Ligjet për biznes, kërkesat e ligjit për Kontabilitet dhe Auditim në Kosovë
Në këtë dokument mund të gjeni kërkesat e ligjit të biznesit, kërkesat e ligjit për kontabilitet dhe auditim në Kosovë. Kërkesat e paraqitura këtu janë të përmbledhura, në mënyrë që të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë ose të bëjnë biznes në Kosovë të kenë një pasqyrë të kërkesave ligjore. Për më shumë rreth zbatimit...
4Sep
Business Law, Accounting and Audit Requirements in Kosovo
In this document you can find the requirements of business law, accounting and auditing in Kosovo. The requirements presented here are summarized, so that everyone who wants to invest or do business in Kosovo has an overview of the legal requirements. For more about the implementation of legal requirements, you can consult the team of...
Përqendrohuni në atë që është e rëndësishme

Le të diskutojmë për përmirësimin e deklarimeve tuaja tatimore

A jeni i shqetësuar për një vizitë/kontrollë të mundshëme nga autoritetet tatimore apo një veprim kolektiv që po ndërmerret kundër jush? Mos prisni derisa të jetë shumë vonë. Ekspertët në Centric janë këtu për t'ju ndihmuar me të gjitha nevojat tuaja tatimore. Taksat mund të jenë stresuese dhe konfuze, por konsulentët tanë mund ta bëjnë të lehtë.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  Zyret tona

  Na Kontaktoni

  Ejani dhe vizitoni zyret tona ose thjesht na dërgoni një email sa herë që dëshironi. Jemi të hapur për të gjitha sugjerimet nga klientët tanë besnikë.
  Zyra në Prishitnë
  Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11
  Dergoni email në
  info@centric-ks.com
  Thirr në
  +383 49 417 416
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  Zyret tonaKu mund të na gjeni?
  https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
  Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
  KontaktoniRrjetet sociale të Centric
  CentricZyret Qendore
  Zyret tonaKu mund të na gjeni?
  https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
  KontaktoniRrjetet sociale të Centric

  Copyright by Centric LLC. All rights reserved.