E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale
  1. Business Law, Accounting and Audit Requirements in Kosovo

In this document you can find the requirements of business law, accounting and auditing in Kosovo. The requirements presented here are summarized, so that everyone who wants to invest or do business in Kosovo has an overview of the legal requirements. For more about the implementation of legal requirements, you can consult the team of experts at Centric LLC.

To read the publication, please click on the link below!

Business Law, Accounting and Audit Requirements in Kosovo

 


2. Ligjet e biznesit, kerkesat e ligjit për kontabilitet dhe auditim në Kosovë

Në këtë dokument mund të gjeni kërkesat e ligjit të biznesit, kërkesat e ligjit për kontabilitet dhe auditim në Kosovë. Kërkesat e paraqitura këtu janë të përmbledhura, në mënyrë që të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë ose të bëjnë biznes në Kosovë të kenë një pasqyrë të kërkesave ligjore. Për më shumë rreth zbatimit të këtyre kërkesave ligjore, mund të konsultoheni me ekipin e ekspertëve në Centric LLC.

Për të lexuar publikimin, ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm!

Ligjet per biznes, kerkesat e ligjit per Kontabilitet dhe Auditim ne Kosove


 

Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.