E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Publikimet
e fundit

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
a

A

  1. Business Law, Accounting and Audit Requirements in Kosovo

In this document you can find the requirements of business law, accounting and auditing in Kosovo. The requirements presented here are summarized, so that everyone who wants to invest or do business in Kosovo has an overview of the legal requirements. For more about the implementation of legal requirements, you can consult the team of experts at Centric LLC.

To read the publication, please click on the link below!

Business Law, Accounting and Audit Requirements in Kosovo

Procesi i punës me ne siguronë që transaksionet regjistrohen me kohë, saktë dhe në vendin e duhur. Dokumentet dhe informatat burimore analizohen dhe kontrolli i brendshëm siguron që gabimet të parandalohen. Duke përdorur teknologjinë informative, ne sigurohemi që raportet financiare gjenerohen me kohë dhe bizneset marrin informatat financiare në baza të rregullta.

Shërbimet e kontabilitetit financiar përfshijnë:

  • Dizajnimi i sistemit të informacionit kontabël
  • Regjistrimin e transaksioneve, udhëheqjen e evidencës kontabël
  • Këshillime në politika kontabël
  • Përpilimin e pasqyrave financiare periodike bazuar në SNRF/IFRS
  • Përpilimin e raporteve të tjera financiare, sipas nevojës së klientit
  • Analizimin e pasqyrave financiare
  • Përkrahje në procesin e auditimit të jashtëm
  • Përkrahje në përzgjedhjen e softwerit kontabël
Thirrni në
Për të marr një ofertë në lidhje me plotësimin e nevojave tuaja, mund të thirrni në:
+383 49 417 416
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.