E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Publikimet
e fundit

Më poshtë gjeni publikimet e fundit nga fusha e ligjeve tatimore, ligjeve të biznesit, ligjeve për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, ndryshimeve të fundit të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar etj.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Deklarimet tatimore

Ne sigurohemi që raporti në mes të klientit dhe Adminsitratës Tatimore të jetë i shëndosh, duke ju ofruar inspektorëve tatimor evidencë kontabël dhe dokumente burimore në kohë sa më të shkurtër. Gjithashtu, Centric shërben si palë ndërlidhëse dhe përfaqëson klientin gjatë vizitave apo kontrolleve tatimore.

Udhëzimet e ekspertëve

Këshilla praktike për planifikimin e tatimeve, praktikat më të mira për raportimin financiar, këshilla të ekspertëve për mbajtjen e kontabilitetit dhe trajtimin e drejt të të dhënave dhe strategji të personalizuara për bizneset.

Kontabilitet

Centric ofron zgjidhje të tërësishme për tërë ciklin kontabël, nga diazjnimi i sistemit të kontabilitetit, regjistrimi i transaksioneve, deri tek përpilimi i pasqyrave financiare. Gjithashtu, klientët mund të zgjedhin shërbime të veçanta të kontabilitetit, varësisht nga nevojat specifike të raportimit financiar.

Raporte financiare

Në Kosovë, raportet financiare janë problemi kryesor me të cilin ballafaqohen bizneset. Mungesa e raporteve financiare të besueshme dhe me kohë paraqesin vështirësi për bizneset si me palët e jashtme ashtu edhe brenda kompanisë.
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.